Cena logo
Steun

Uw solidariteit betekent een investering voor de toekomst van de mensen in ontwikkelingslanden.

Cena bestrijdt de armoede in de ontwikkelingslanden door mensen de kans en de middelen te geven om een opleiding te volgen en dan in te staan voor de duurzame ontwikkeling van hun eigen bevolking.
Trouw aan haar grondprincipes verstrekt Cena hulp aan projecten ongeacht ras, afkomst of religie van de mensen in nood.

Wij zullen elke steun, hoe klein ook, in dank aanvaarden en benutten voor ontwikkelingsprojecten.

Met oprechte dankbaarheid ontvangen wij uw gift. U kunt storten of overschrijven op een van onderstaande rekeningen:

TRIODOS: 523-0800899-45 (IBAN: BE44 5230 8008 9945 - BIC: TRIOBE91)
ING: 380-0222127-68 (IBAN: BE82 3800 2221 2768 - BIC: BBRUBEBB)

op naam van Cena vzw - 8820 TORHOUT, BELGIË

Fiscale vrijstelling

Cena is bevoegd om kwijtschriften uit te reiken voor giften. Voor een totaal bedrag van 40,00 euro per kalenderjaar wordt automatisch een fiscaal kwijtschrift toegezonden.

Een heel bijzondere vorm van solidariteit is de priesteropleiding in de ontwikkelingslanden mee te helpen bekostigen.

Een legaat

U kunt de ontwikkelingsprojecten van Cena vzw blijvend steunen door een legaat op te nemen in uw laatste wilsbeschikking.

Het "duo-legaat"
U wenst bij testament een deel van uw vermogen aan Cena vzw na te laten en tegelijkertijd uw erfgenamen te bevoordelen.

Artikel 64, alinea 2 van het Wetboek van Successierechten stelt dat men in een testament kan bepalen dat persoon X een legaat ontvangt, vrij van successierecht, op voorwaarde dat persoon Y de last tot betaling van het successierecht van X overneemt. Er zijn 3 voorwaarden:

Het voordeel van het "duo-legaat" ligt in het verschil van successierechten die een privépersoon (tot 65%) in vergelijking met Cena vzw (8,8%) betaalt. Hoe hoog de successierechten oplopen, hangt af van het bedrag van de erfenis en de graad van familieverwantschap. Als u overweegt om via een "duo-legaat" een deel van uw vermogen bij testament aan onze vzw Cena over te maken, consulteert u best een notaris. Hij zal voor u de berekening maken in functie van uw persoonlijke situatie.

Wij informeren u graag via telefoon nummer 050 74 56 36 en 0497 53 17 50.

Contactpersoon:

Cecilia Busschaert

Cena vzw
Diocesaan Centrum 'Groenhove'
Bosdreef 5
8820 TORHOUT
België

VZW gemachtigd om kwijtschriften uit te reiken voor giften.
Nr 4 1875473 17