Sri Lanka:

Logo CENA    

 

Doel :


Cena is een autonome vereniging zonder winstoogmerk (VZW) en heeft als doel :

 

financiële hulpverlening aan ontwikkelingslanden door de bevolking te vormen,  te vormen, de armoede te bestrijden en waar ook te helpen in nood.

 

Elke hulverleningstussenkomst gebeurt uitsluitend na controle van een schriftelijke, gemotiveerde aanvraag van de verantoordellijke ter plaatse van elk project.

Onze projecten situeren zich in ontwikkelingslanden, erkend door de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling)

 

Ieder aanvraag wordt in de Projectencommissie besproken. Deze beslist autonoom of er gevolg aan gegeven wordt.

 

Drie belangrijke criteria bij de beoordeling van een aanvraag zijn de volgende :