Senegal

RUNDERENPROJECT

Doel van dit project:

Aangezien de levensstandaard in SENEGAL aan de beterhand is, wordt er meer gelet op de voeding. Op lange termijn zal het project werk verschaffen aan de lokale bevolking, die op die manier een inkomen zalverwerven en blijven vechten tegen de armoede.

Hoe kwam dit project tot stand ?

We blijven erbij: geef de Senegalezen werk en ze zetten zich volledig in om (begeleid) hun doel te realiseren. Waarom zouden ze dan nog wegvluchten? Reeds in 2016 werd er gewag gemaakt van een mini-project in Koudiadiène (Thiès) door de plaatselijke verantwoordelijke P. Diop.

Dit project werd besproken in de Projectencommissie en unaniem aanvaard op de Algemene Vergadering van CENA.

  1. INVESTERING: De financiële studie voor dit project omvat: terreinen, een hangaar, eetbakken, drinkbakken, schoppen, rakels, vorken, een kar, een paard en een nachthuisje. Een 20-tal stieren met een gemiddeld gewicht van 200 kg. Het onderhoud en de salarissen.
  2. BENODIGDHEDEN: voedsel, mineralen, veeartsenij-producten, energie.

Het project startte in november 2018 en half december werden de dieren aangekocht. Ziehier wat gebeurde tijdens de eerste fase:

  • bouw schuilplaats voor de dieren
  • bouw nachtlokaal voor de verzorgers
  • Bijeenbrengen van droog stro in de velden
  • Aankoop klein materiaal (harken, vorken)
  • Aankoop 3 koeien, 7 stieren, 3 vaarzen, één paard.

Wegens het succes van de stierenfokkerij werd in 2020 melkvee aangekocht – koeien met hun kalfje - van een verbeterd ras (type Zeboe). Dit koeienras wordt gekenmerkt door een bult tussen de schouders. Het is goed aangepast aan hoge temperaturen.

VOORUITZICHTEN 2021:  

  • Aanschaf en vetmesten van neerhofdieren: geiten, schapen, varkens, kippen en duiven. Mini-project gedragen door de bevolking ter plaatse.
  • Aankoop veterinaire producten en voedingssuplementen.
  • Aankoop 10 ton voeder, vooraleer de prijzen stijgen.