LAATSTE NIEUWS

PANDEMIE

Zullen we het toch nog even hebben over het virus SARS-CoV2

in de wereld en dan specifiek in onze CENA – wereld?

In AFRIKA vallen de besmettingen percentsgewijs nog mee. We krijgen eerder positief nieuws!

Daarentegen mailden onze plaatselijke verantwoordelijken vanuit Azië – MUMBAI – dat de toestand in INDIA zeer ernstig is, in vele regio’s.
Dit wordt vooral veroorzaakt door de overbevolking en de grote armoede.

De sterftecijfers gaan dagelijks de hoogte in. Ziekenhuizen liggen overvol en de crematoria hebben geen plaats meer.
Families die het moeilijk hebben kunnen in onze huizen terecht voor voedsel, medicatie en schoolgeld.

VIETNAM was één van de eerste getroffen door het virus. De regering nam drieste maatregelen. Met succes en heeft de toestand onder controle.