PRIESTEROPLEIDING

SSS PRIESTEROPLEIDING steunt wereldwijd de opleiding van kansarme jongeren die priester willen worden.
Hoe ziet de opleiding er vandaag uit?
In antwoord op de noden van deze tijd is het opleidingsprogramma van de priesterstudenten in de Congregatie van het H. Sacrament dynamisch, concreet en creatief. Voor velen onder hen is het een droom samen met geloofsbroeders op te groeien en zich geestelijk te kunnen ontwikkelen in een gemeenschap.
De priesterstudenten leven te midden van de eenvoudige mensen en zowel gebed, studie en handenarbeid behoren tot hun dagelijkse bezigheden. Dit zal hen zeker van pas komen om, eens priester, aan vormingswerk te doen, onderwijs te geven, te vechten tegen honger en ellende en de christelijke waarden over te brengen.

Hoe is een priesteropleiding opgebouwd?
Na de secundaire school heeft de kanidaat-priester 8 jaar opleiding voor de boeg:

2 of 3 jaar filosofie
1 of 2 jaar noviciaat
4 jaar theologie + stage
Hoe kunt u een priesteropleiding mogelijk maken?
door samen met ons te bidden voor roepingen.
door met een gift de studie en vorming van priesterstudenten te helpen bekostigen.
door een legaat voor priesteropleiding op te nemen in uw testament.
Uw financiële steun bij de diverse niveau's van de priesteropleiding is momenteel hoogdringend in Congo (RDC), India, Senegal en Vietnam.
Congo (Democratische Republiek):

Dit academiejaar 2015 telt ons scholasticaat 'Emmaüs' in Kikusa (Kinshasa), 27 seminaristen en drie priesters-begeleiders.

Fotogalerie

India:

In 2015 heeft God de Congregatie van het H. Sacrament in India gezegend met 70 priesterstudenten, meestal afkomstig uit het noordelijk gedeelte van het land. De 14 novicen verblijven in Goa. De postulanten en seminaristen verblijven respectievelijk in Mumbai, Nalgonda, Chennai, Agashi en Pune.

Fotogalerie

Senegal:

Het inter-Afrikaans noviciaat bevindt zich in Koudiadiène en verstrekt onderdak aan 25 novicen.

Fotogalerie

Vietnam:

Fotogalerie

Uw gift betekent heel veel:
met €20,00 schenkt u een studietoelage voor één maand,
met €120,00 schenkt u een studietoelage voor zes maand,
met €200,00 bekostigt u het onderhoud van een novice,
met €750,00 schenkt u een studiebeurs voor de vier laatste jaren opleiding,
met €1.500,00 schenkt u een volledige studiebeurs tot de priesterwijding.

Uw gift om de vorming van priesters te ondersteunen is welkom op rekening:

IBAN: BE20 3800 8073 16 56
op naam van PRIESTEROPLEIDING
Bosdreef 5
8820 TORHOUT, BELGIË
Voor deze specifieke steun laat de wet ons niet toe een fiscaal kwijtschrift uit te schrijven.