Projecten

CONGO (Republiek)

Project "Ecole St Pierre-Claver" - Bacongo - Brazzaville
 •  Bouw 6 klaslokalen, 1 directiebureau, 1 bibliotheek, 1 sanitair blok en 1 informatica-klas
 • Start van de nieuwbouw: eind juni 2015

CENA heeft een 'partnerschap' aangegaan om de oprichting van de school te helpen bekostigen.

Bedrag: € 10.000,00 toegekend (volgens begroting 2017) +  2.218 euro subsidie van de Gemeente Oostkamp.

In 2018 werd extra 20.000 euro toegekend voor het gieten van het plafond van de klaslokalen. De plafondplaten voor de verdieping dienden in één keer gegoten te worden. Aangezien de aannemer de werken stopzette bij gebrek aan fondsen vroeg P. Brel méér en snelle financiële steun. Deze werken kunnen niet gebeuren als er kinderen op school zijn en werden verdaagd naar de zomermaanden van 2019. 

Verantwoordelijke ter plaatste: P. Brel Malela Daouda, Paroisse St Pierre-Claver, B.P. 98 - Bacongo - Brazzaville. République du Congo.

Fotogalerie

KONGO - (Democratische Republiek)

A/ Project "Ecole Technique" en "Mbwetete" - Lonzo-Bukanga 
 • Inrichting van de refter voor het internaat en bouw van klaslokalen.

Verantwoordelijke ter plaatse: Anaclet Bambala, Avenue de Matadi 47, Kinshasa (RDC). 

Project begroot op: €10.000,00


B/ Project "Weeshuis Ste Monique" - Kanzombi - Kikwit (Bandundu) 
 • Verdere ondersteuning van het voedselproject ten gunste van weeskinderen en armen.

Project begroot op: €3.500,00


C/ Project Waterreservoir Kikusa - Ngaliema/Kinshasa
 • Bouw van een reservoir om regenwater op te vangen omdat de wijk lijdt onder een tekort aan water. De watermaatschappij is niet in staat regelmatig water te leveren en er wordt beroep gedaan op een tankwagen. Dit is duur en moeilijk door het slechte wegennet.

Project begroot op: €10.000,00

D/ Project 'Promotie van de vrouw' - Sangamamba - Ngaliema/Kinshasa
 • Aankoop van machines en materiaal voor de klassen 'Snit en Naad'.
Verantwoordelijke ter plaatse: P. Anaclet Bambala, Avenue de Matadi 47, Kinshasa (RDC).

Project begroot op: €3.500,00

E/ Project Zonnepanelen Kikusa - Ngaliema/Kinshasa

 • Dit project is gelegen in een perifere wijk van Kinshasa waar vaak al om 19.00 u. de elektriciteit wordt afgeslsoten. Door zonnepanelen te installeren wordt de mogelijkheid geboden aan jongeren om 's avonds hun cursussen in te studeren. Het is een ecologische oplossing tegenover de dure brandstof van een generator.

Project begroot op €5.000,00

Fotogalerie

MOZAMBIQUE

A/ Project "Rehabilitatie en Reïntegratie" - Maputo
 • Ondersteuning van gehandicapten en verstotenen.
Verantwoordelijke ter plaatse: André Van Zon, Av. Emilia Dausse 2129, C.P. 3033. Maputo. Moçambique

Project begroot op : € 10.000,00


B/ Project "Escola Santa Ana da Munhuana" - Maputo
 • Bouw en inrichting van klaslokalen voor de basis- en middelbare school Santa Ana da Munhuana.
Verantwoordelijke ter plaatse: P. Geraldo Uiare, Av. Emilia Dausse 2129, C.P. 3033. Maputo. Moçambique

Project begroot op : € 15.000,00

Fotogalerie

Terug naar boven

SENEGAL

Project 'Runderen' - Koudadiène (Thiès) - P. Raphaël Diop
 • Vetmesten van runderen: mini-project gedragen door de bevolking. Aanschaf van materialen, aankoop dieren en inrichting. 

Begroting: € 6.700,00 reeds toegekende en uitgevoerd. 

 

INDIA

A/ Project "AKCCO" (Asha Kendra Centre for Community Organization) Mazagoan - Mumbai
 • Ondersteuning van de plaatselijke partnerorganisatie voor de volgende activiteiten:
 • Bewustmakingsprogramma's aids-bestrijding en gezondheidszorg, basiseducatie.
 • Promotie van de vrouw en steun aan het sociaal centrum waar vrouwen, jongeren, kinderen, bejaarden en HIV-patiënten armen terecht kunnen. Gezondheidscheck-ups en zelfhulptraining. 
Verantwoordelijke ter plaatse: Fr Philip Benzi, Parekh Marg 32, Middle Colaba, Mumbai, 400 005, India.

Project begroot op: € 7.500,00


B/ Project "ANDAMAN-EILANDEN" - Philip Benzi.
 • Werken aan een betere toekomst. Vooral vrouwen bewust maken van het belang van evolutie. Alfabetisering en avondlessen informatica.
 • Opvangen van migranten.
 • Het organiseren van 'Work-shops' kleurkennis voor batiktechnieken. Snit en naad.
 • Horeca-initiatie: onthaal, presentatie, kameronderhoud.
 

Project begroot op: € 7.500,00

Fotogalerie

VIETNAM

A/ Project 'Servantes du Saint Sacrement' Bien Hoa - Dong Nai
 • Aanleren van een beroep en het bevorderen van zelfredzaamheid bij doofstomme kinderen en leerlingen met een beperking. 
  Dringende vraag voor computers: één PC per klas. Er zijn 10 klassen (7 tot 12 kinderen per klas).
Project begroot op € 4.000,00

Fotogalerie