Steun ons

HOE STEUNEN EN WAAROM

Uw solidariteit is een investering voor de toekomst  van veel jongeren in de ontwikkelingslanden.
Zij worden geschoold en opgeleid om daarna ten dienste te staan van hun eigen volk.
CENA steunt projecten zonder onderscheid van ras, afkomst, geslacht, noch religie.
Uw gift, klein of groot wordt steeds in dank aanvaard en nuttig gebruikt, waar nodig.
U kunt steeds storten of overschrijven op volgende rekeningen :

TRIODOS : 523-0800899-45 (IBAN : BE44 5230 8008 9945 – BIC : TRIOBE91)
ING :           380-0222127-68 (IBAN : BE82 3800 2221 2768 -  BIC : BBRUBEBB)
op naam van CENA VZW – 8820 TORHOUT, BELGIE

FISCAAL ATTEST

CENA bezorgt U een fiscaal aftrekbaar attest als het totaalbedrag per jaar 40 euro of meer bedraagt.

LEGAAT
Als U een legaat opneemt in uw laatste wilsbeschikking, dan geeft U een blijvende steun aan de ontwikkelingsprojecten van VZW CENA.

DUO-LEGAAT
Bij een duo-legaat wenst U niet alleen een deel van uw vermogen te schenken aan uw erfgenamen, maar bevoordeligt U eveneens de  VZW CENA.

Art. 64 alinea 2 van het Wetboek van Successierechten stelt dat men in een testament kan bepalen dat persoon X een legaat ontvangt, vrij van successierechten, op voorwaarde dat persoon Y de last van het successierecht van X overneemt;
Er zijn 3 voorwaarden :

  • U stelt een testament op
  • U schenkt een legaat aan één of meerdere personen
  • U schenkt een tweede legaat aan CENA VZW, die verplicht is alle successierechten te betalen.

Het voordeel van een “duo-legaat” ligt in het verschil van de successierechten die een privépersoon (tot 65 %) in vergelijking met Cena (8,8 %) moet betalen.
Hoe hoog de successierechten oplopen, hangt af van het bedrag van de erfenis en de graad van familieverwantschap .
Als U overweegt om via een “duo-legaat” een deel van uw vermogen, bij testament, aan CENA VZW  over te maken, consulteert U best een notaris. Hij zal voor U een berekening maken in functie van uw persoonlijke situatie.
Wij informeren U graag telefonisch op het nr. 050/745636 en GSM 0497/531750

Contactpersoon :CECILIA BUSSCHAERT

CENA VZW
Diocesaan Centrum “Groenhove”
Bosdreef 5 8820 TORHOUT – België
De VZW is gemachtigd om fiscale attesten uit te reiken voor giften : Nr 4 1875473 17