Doelstelling

Cena logo
 

Hulpverlening aan ontwikkelingslanden door er bij te dragen aan duurzame ontwikkeling door vorming, armoedebestrijding en noodhulp.

Een hulpverleningstussenkomst gebeurt uitsluitend op aanvraag van de verantwoordelijke voor het project of van een van onze partners ter plaatse.

Deze projecten situeren zich in ontwikkelingslanden, waarvan de lijst door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (

OESO) opgemaakt wordt.

 

De aanvragen worden in de projectencommissie besproken. Deze commissie beslist volledig autonoom over het gevolg dat aan een aanvraag wordt gegeven.

Drie belangrijke criteria bij de beoordeling van een aanvraag zijn de volgende:

het project moet blijvende en structurele verandering beogen
de plaatselijke bevolking moet sterk bij het project betrokken zijn
een tussenkomst bij noodhulp moet de noodsituatie een stap vooruit helpen.

Voor informatie over onze projecten zie: Projecten