Wie zijn we 


CENA is een autonome vereniging zonder winstoogmerk (VZW) en heeft tot doel: financiële hulpverlening aan ONTWIKKELINGSLANDEN,

erkend door de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) door er bij te dragen aan duurzame ontwikkeling door vorming, armoedebestrijding en noodhulp. Iedere aanvraag wordt in de Projectencommissie besproken. Deze beslist autonoom of er gevolg aan gegeven wordt.

Drie belangrijke criteria zijn de volgende:
het project moet een blijvende structurele verandering beogen de plaatselijke bevolking moet bij het project betrokken worden
de tussenkomst moet het project vooruit helpen.

Sensibilisering gebeurt door deelname aan evenementen en tentoonstellingen, door mailings en via de website. De Raad van Bestuur en de Projectencommissie zijn beiden samengesteld uit vrijwilligers die voeling hebben met ontwikkelingswerk. Voor meer info over de projecten, klik projecten