CENA V.Z.W. BESTAAT REEDS MEER DAN 40 JAAR ! 

Wijlen Pater Georges Loncke SSS was de stichter van onze vereniging. Wij zijn geen N.G.O. (niet-gouvernementele organisatie). Wij zijn wel een V.Z.W. (vereniging zonder winstoogmerk) De oorspronkelijke missie van CENA was : PRIESTEROPLEIDINGEN hier en in de Derde Wereld. Missionarissen van de Congregatie van het Heilig Sacrament vroegen niet alleen steun aan CENA om de studies te bekostigen van kandidaat-priesters maar ook om hun sociale projecten te realiseren, met het doel, de arme bevolking in ontwikkelingslanden een beter leven te garanderen door scholen - bouw, watervoorziening, elektriciteit aanleggen en nu … installeren van zonnepanelen Mevrouw Cecilia Busschaert, die in dienst kwam bij P. Loncke is  nog steeds de bezielster van het werk.

Zij is nu Voorzitster en Afgevaardigd Bestuurder  op de Jaarlijkse Algemene Vergadering van CENA. De V.Z.W. CENA heeft de toelating, - telkens voor 6 jaar, hernieuwbaar –  na ernstige controle van de overheid, om jaarlijks fiscaal aftrekbare attesten af te leveren, vanaf 40 euro en dit enkel voor de sociale projecten. Het Generalaat houdt vanuit Rome een oogje in het zeil en ook onze eigen Projectencommissie geeft advies over de verdeling van de centen, na motivatie en documentatie van onze medewerkers ter plaatse.

 Onze projecten liggen vooral in AFRIKA : KONGO, CONGO-BRAZZAVILLE, MOZAMBIQUE, SENEGAL EN OEGANDA. Daar zijn de noden het hoogst ! Verder zijn er projecten in AZIE : INDIA, de FILIPPIJNEN , VIETNAM
.  

Senegal

Laatste nieuws:

PANDEMIE
Laatste nieuws:

PRIESTEROPLEIDING

Hoe ziet de opleiding er vandaag uit?PRIESTEROPLEIDING