PRIESTEROPLEIDING

 .
Hoe ziet de opleiding er vandaag uit?
Steunt wereldwijd de opleiding van kansarme jongeren die priester willen worden.
In antwoord op de noden van deze tijd is het opleidingsprogramma van de priesterstudenten in de Congregatie van het H. Sacrament dynamisch, concreet en creatief. Voor velen onder hen is het een droom samen met geloofsbroeders op te groeien en zich geestelijk te kunnen ontwikkelen in een gemeenschap.
De priesterstudenten leven te midden van de eenvoudige mensen en zowel gebed, studie en handenarbeid behoren tot hun dagelijkse bezigheden. Dit zal hen zeker van pas komen om, eens priester, aan vormingswerk te doen, onderwijs te geven, te vechten tegen honger en ellende en de christelijke waarden over te brengen.