2018 – 40 JAAR VZW CENA – meer dan 40 jaar in dienst van …

Pater Georges Loncke was toen provinciaal econoom van de Congregatie van de Paters van het Allerheiligste Sacrament SSS. 
P. Loncke had een missie : geld inzamelen via persoonlijke brieven om de opleiding van jonge, toekomstige priesters te helpen bekostigen. 
Het administratief werk werd hem toch te veel en hij zocht hulp. 

Die kreeg hij van M. Cecile Busschaert, die het secretariaat op zich nam en daarna full-time werkte voor de Congregatie.
 In 1978 kreeg zijn werk de officiële naam “VZW CENA” (Laatste Avondmaal). Het aantal priesterroepingen in de ontwikkelingslanden, waar de missionarissen van onze Congregatie SSS werkzaam waren, ging omhoog en P. Loncke wilde ook de opleiding van die jongeren financieel steunen. 

De VZW kreeg de toelating om jaarlijks fiscale attesten af te leveren vanaf een bepaald totaalbedrag : echter NIET voor de Priesteropleidingen, maar WEL voor de sociale werken van onze missionarissen.
 Het Generalaat in Rome bespreekt en controleert jaarlijks de verdeling van onze inkomsten. De landen waar onze priesterstudenten momenteel gesteund worden zijn de volgende : KONGO, KONGO-BRAZZAVILLE, MOZAMBIQUE, OEGANDA, de FILIPPIJNEN, SENEGAL, INDIA, SRI LANKA en VIETNAM. In de meeste van deze landen lopen ook onze sociale projecten. P. Loncke overleed op 19/9/1990. De Congregatie  nam het voorzitterschap over en M. Cecile Busschaert werd Afgevaardigd Bestuurder.   

Senegal

Laatste nieuws:

Algemene informatie over de situatie in Kongo ( RDC) 
Laatste nieuws:

PRIESTEROPLEIDING

Hoe ziet de opleiding er vandaag uit?PRIESTEROPLEIDING